Nemzeti Tehetség Program Lajosmizsén

„Tanulásmentor diákok”

Nemzeti Tehetség Program

tanulás tanulását segítő műhelymunka

a

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában

A 2,5 millió forinttal támogatott pályázat fő céljacéljatanulást segítő módszerek megismertetése negyedik évfolyamos tanulókkal, felsős diáktársaik irányításával az alsó és felső tagozat közötti átmenet megkönnyítése. Emellett az egymás iránti tolerancia növelése, a gyerekek részéről társaik támogatása, tanulási stílus meghatározása, ennek megfelelő tanulási technikák elsajátítása is megvalósult.

Az egész tanéven átívelő foglalkozások során hetedikes tanulók játékos, interaktív formában ismerkednek meg a tanulási technikákkal4X5 fős csoportokban, összesen 20-an, 4 blokkban. Az első blokk nyitásaként együttműködést segítő tréningen vettek részt.

Decemberben a 4.b és 4.d osztályos diáktársaiknak délutánifoglalkozás keretében Headbenz és Swish társasjátékok használatát tanították meg, online keresztrejtvényt adtak fel nekik.  A játékok során végig támogatták, segítették alsó tagozatos diáktársaikat. Cél volt az együttműködés, a kérdésfeltevés, szóbeli kommunikáció, logikai képességek, térlátás fejlesztése volt.

A pályázat második blokkjában a már összeszokott 7. évfolyamos csoportok megalkották:

 • kreatív, önálló algoritmizálást segítő tantermi “szőnyeg”-üket, különálló darabokból,
 • szabaduló szoba tervét tanterem méretéhez igazítva,
 • Genial.ly felület megismerése után az online térbeli szabaduló szobáját.

Ezt követően újra játékdélutánra invitálták a 4.b és 4.d osztályos tanulókat.

 • Bee-bot pályát használtak a hetedikesek által készített pályaelemekkel, utasításokkal. Közben játékos utazást tettek a magyar nyelvtan, magyar irodalom és a természettudomány világába.
 • A tantermi szabadulószoba játék során vicces, kreatív feladatok megoldása történt a helyesírás, olvasás, mértékváltás, természettudomány, építkezés világában.
 • Genial.ly – az online szabadulószoba feladatainak megoldása – meglepő kérdésekre, nem meglepő válaszok születtek. Bebizonyosodott, hogy kiválóan ismerik iskolájukat.

A pályázat harmadik blokkjában a  7. évfolyamosok megtervezték:

 • saját logójukat,
 • gondolattérképet készítettek rajzos, majddigitális formában digitális rajztábla segítségével.

Az újabb játékdélutánon  a 4.b és 4.d osztályos tanulók

 • Megismerték a gondolattérkép készítésének előnyeit, módszereit.
 • Környezetismereti tanulmányaikat foglalták össze a digitális rajztábla, illetve rajzolóprogram (SketchBook) segítségével.

A pályázat negyedikblokkjában a 7. évfolyamosokúj eszközöket készítették:

 • mozgáskoordinációt fejlesztő vonalvezetéses lépőszőnyegek,
 • auditív tanulástechnika elsajátítását segítő powerpoint készítése – hangok felismerése,
 • illatok felismerésére – fűszerek válogatása,
 • érzékelés tapintással – alakzatok készítése vonalvezetéssel,
 • feladat megoldóinak kiválasztásához festett betűk, számok készítése.

A negyedik játékdélutánon a 4.b és 4.d osztályos tanulók kipróbálták  az elkészült ezközöket: a vonalvezető lépést segítő szőnyegeket. Hangokat, illatokat, alakzatokat ismerhettek fel. A játék izgalmát növelték a gyerekeknek kiosztott számok, betűk. Így a szerencsekereket forgatva véletlenszerűen kerültek sorra egy-egy játék kipróbálásában. A foglalkozás végén mindenkinek lehetősége volt az összes feladatot megoldani.

A bevont 20 hetedik évfolyamos tanulónak lehetősége nyílt két alkalommal Budapestre utazni, először az Illúziók Múzeumát, majd a Csodák Palotáját tekinthették meg.

A pályázat záró rendezvénye az intézményben rendezett kiállítás, ahol a tanév közben beszerzett, alkotott játékokat az iskola többi tanulója is kipróbálhatja.

A programba bevont tanulók, pedagógusok visszajelzései pozitívak. A beszerzett játékok, elsajátított módszerek, a létrehozott tanulást segítő feladatok, játékok hosszabb távon beépülnek az intézmény szakmai tevékenységébe.

A pályázat megvalósításáért felelős pedagógus: Kővágóné Kálmán Klára; a megvalósításban részt vevő, a  hetedikes csoportokat vezető pedagógusok: Marton Mariann, Szappanos Csilla, Kontra Attila; a 4. évfolyamos foglalkozásokat segítő pedagógusok Hagerné Terenyi Rita, Nagyné Orlov Mariann osztályfőnökök voltak.

Kategória: Friss, helyi, Iskola | A közvetlen link.