Péntektől benépesül az új iskolaépület

Pályázat keretén belül várostörténetileg meghatározó beruházás zajlott a tankerület jóvoltából: új iskolaépület épült, amely többek közt a jelenleg Gépállomási iskolában tanuló három osztályt is befogadja majd. Ezzel minden egyes általános iskolai osztály egy komplexumba kerül, az utolsó kihelyezett oktatás is megszűnik.

Az építkezéssel egybekötve az iskolaudvar számos része is megújult, és az iskola egy új tanulói bejáratot kapott az iskolavezetés bölcs döntésének köszönhetően: az új épületbe a tó felőli kiskapun tudnak bemenni a tanulók, így nem nő meg a park felőli és a Ceglédi út felőli bejáratok terhelése, nem nő a járványügyi kockázat sem.

A pályázatról részletesen az iskola honlapján lehet olvasni:

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT
A PROJEKT CÍME: EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS A KÖZOKTATÁSHOZ, INTEGRÁLT OKTATÁS  FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-4.1.2-17-2017-00077
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 676.540.000 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.10.31.

A Kecskeméti Tankerületi Központ a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Szabadság tér 13. szám alatti telephelyén egy olyan infrastrukturális fejlesztést valósít meg, amely – az országos oktatáspolitikai törekvésekkel összhangban – el kívánja érni a méltányos nevelés és oktatás megalapozását, az egyenlő esélyek, a neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítását minden gyermek számára.

A projekt keretében elkészült egy 9 tantermes új iskolaépület, a régi épület 6 tantermének, folyosóinak felújítása (festés, elhasználódott linóleumburkolat cseréje, bútorzat, világítás korszerűsítése).

A digitális kompetenciák fejlesztését támogató, informatika szaktanterem új IKT eszközökkel bővült.

A projekt keretében beszerzett interaktív táblák osztálytermi felszerelésével korszerűbbé váltak az oktatás feltételei.  A tanulói öltözőszekrények, új tanulói székek, padok, a közösségi terek modern bútorzatának cseréje lehetővé teszi a kényelmes, kulturált iskolai tartózkodás feltételeinek megteremtését. A projekt keretében iskolabusz beszerzésre is sor került.

Az új épület kialakítása mellett a szabadtéri tartózkodást, a mindennapos testnevelés feladatellátását szolgáló nagy terek, játszó- és sportudvarok is gumiburkolatot kapnak.

Az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően, a pályázati célok elérésével valóra válik a minőségi, inkluzív oktatás-nevelés feltételeinek biztosítása, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése, az intézmény infrastrukturális és infokommunikációs akadálymentesítése.

Kategória: Friss, helyi, Iskola | A közvetlen link.