Tájékoztatás hulladékgazdálkodási hátralékkezelésről

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére és az abból eredő hátralékok kezelésére.
Az NHKV Zrt. fenti feladatának ellátására a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot (Konzorcium) bízta meg. Konzorciumi megbízásból Lajosmizse közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését a Felsőszentiváni „Plusz-Profit” Bt. (székhely: Felsőszentiván, Batthyány u. 75-2 ép. adószám: 20518808-2-03) végzi. Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezésére a fent megjelölt céget képviselő személy részére történő befizetés útján is teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal kapcsolatos kérdés vagy probléma felmerülése esetén keressék a DTkH Nonprofit Kft. közszolgáltatót a 76/501-926-os telefonszámon vagy a Felsőszentiváni „Plusz-Profit” Bt.-t az alábbi elérhetőségeken:
Postacím: 6500 Baja, Árpád tér 1.
Telefonszám: 70/620 7052
E-mail: dijbeszedes@fpp.hu

Basky András sk.
polgármester

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás

 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE

egész évben KÉTHETENTE, a kommunális gyűjtési napnak megfelelőn, az alábbi napokon történik:

Lajosmizse Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Hétfő 1.,15.,29. 13.,27. 10.,24. 8.,22. 5.,19. 2.,16., 30. 14.,28. 11.,25. 9.,23.
Kedd 2.,16.,30. 14.,28. 11.,25. 9.,23. 6.,20. 3.,17. 1.,15.,29. 12.,26. 10.,24.
Szerda 3.,17. 1.,15.,29. 12.,26. 10.,24. 7.,21. 4.,18. 2.,16.,30. 13.,27. 11.,25.
Csütörtök 4.,18. 2.,16,30. 13.,27. 11.,25. 8.,22. 5.,19. 3.,17.,31. 14.,28. 12.,26.
Péntek 5.,19. 3.,17.,31. 14.,28. 12.,26. 9.,23. 6.,20. 4.,18. 1.,15.,29. 13.,27.

 

A külterületen élő lakosok számára is biztosítva van a „Sárga zsákos” szelektív hulladékgyűjtési rendszer lehetősége. Elhelyezhetik sárga zsákjaikat az Attila utcában lévő volt Tűzoltószertár, jelenleg a parkászati egység telephelye előtti közterületen a táblázatban vastagon szedett időpontokban a hulladék elszállításának napján, kora reggeli órákban.

Sárga zsák térítésmentesen beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal Portáján.

 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

egész évben NÉGYHETENTE, a kommunális gyűjtési napnak megfelelőn, az alábbi napokon történik:

Lajosmizse Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Hétfő 1.,29. 27. 24. 22. 19. 16. 14. 11. 9.
Kedd 2.,30. 28. 25. 23. 20. 17. 15. 12. 10.
Szerda 3. 1.; 29. 26. 24. 21. 18. 16. 13. 11.
Csütörtök 4. 2.; 30. 27. 25. 22. 19. 17. 14. 12.
Péntek 5. 3.,31. 28. 26. 23. 20. 18. 15. 13.

 

2 db cserezsákot biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az Ügyfélszolgálaton (Művelődési házban, csütörtökönként 9-11 óra) lehet beszerezni 375 Ft/db áron, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

 

ÜVEG HULLADÉK GYŰJTŐSZIGETEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE

 

Üveg hulladékok elhelyezhetők a város 3 pontján (Spar üzlet mellett, Központi óvoda előtt, Béke lakótelep melletti közterület) lévő gyűjtőponton. A 3 gyűjtőszigetnél lévő konténerekbe kizárólag üveget lehet bedobni.

 

 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

Évente két alkalommal 3 m3 /alkalom mennyiségben. Megrendelhető a 76/501-926-os (2-es menüpont) telefonszámon.

 

 

 

HULLADÉK UDVAROKBAN TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE

 

A DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai az alábbi hulladékudvarokban helyezhetnek el veszélyes és nem veszélyes hulladékokat.

A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki felmutatja lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).

Hulladékgyűjtő udvarok:
6000 Kecskemét, Felsőcsalános 01069/108 hrsz. (Széles köz)
6000 Kecskemét, Zöldike u. 13422/1 hrsz. (régi Halasi út)

Nyitva tartás:

Március 01-től Szeptember 30-ig                                                   Október 01-től Február 28-ig
Hétfő: SZÜNNAP                                                                         Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek: 9:00 – 17:00                                                           Kedd-Péntek: 8:00 – 16:00
Szombat: 8:00 – 16:00                                                                  Szombat: 8:00 – 16:00
Vasárnap: ZÁRVA                                                                        Vasárnap: ZÁRVA
Ebédidő: 12:00 – 13:00                                                                 Ebédidő: 12:00 – 13:00

Elhelyezhető hulladékok fajtái:

Nem veszélyes hulladékok:

Átvehető hulladék Minőségi követelmény Átvehető mennyiség/év
kis és nagy elektronikai hulladék (híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó, mosogató szárító gép) ép, összeszerelt max 200 kg/év
lomhulladék bútorfélék, textilruhafélék max 1 m3/év
személyautó gumiabroncs nincs 1 garnitúra/év
üveg csomagolási hulladék kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék nincs mennyiségi korlát
egyéb, kevert (műanyag, papír, fém, tetra-pak, karton) csomagolási hulladék tiszta csomagolási hulladékok keveréke nincs mennyiségi korlát
zöld hulladék egyéb hulladékkal nem szennyezett 1 m3/év
lakossági építési törmelék (beton, tégla, cserép és kerámia frakciók vagy azok keveréke) egyéb hulladékkal nem szennyezett 1 m3/év

Veszélyes hulladékok

Átvehető hulladék Minőségi követelmény Átvehető mennyiség/év
használt sütő zsiradék, használt étolaj tiszta szennyeződés mentes max 20 kg/év/ingatlan
fénycső izzó ép állapotú max 10 kg/év/ingatlan
festékek csomagolásai festék nem vehető át! Csak festék csomagolási hulladék max 10 kg/év/ingatlan
növényvédő szerek csomagolásai növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csomagolási hulladék (üres növényvédő szeres doboz) max 10 kg/év/ingatlan
szárazelem nincs max 10 kg/év/ingatlan
akkumulátor ép, összeszerelt max 20 kg/év/ingatlan
fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj egyéb hulladékkal nem szennyezett max 20 kg/év/ingatlan

HULLADÉKLERAKÓBA TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE

 

A közszolgáltató üzemeltetése alá tartozó Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóban, az alábbi nem veszélyes hulladék helyezhető el, térítés ellenében.

 

Hulladéklerakó: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.

 

Nyitva tartás:

Március 01-től Szeptember 30-ig                                                   Október 01-től Február 28-ig
Hétfő-Péntek: 6:00 – 18:00                                                           Hétfő-Péntek: 6:00 – 17:00
Szombat: 6:00 – 16:00                                                                  Szombat: 6:00 – 16:00

Árak:

Hulladék típusa Ár
Kommunális hulladék 14.740 Ft/tonna + ÁFA
Építési-bontási hulladékok
Kitermelt talaj, föld (17 05 04) 1.500 Ft/tonna + ÁFA
Beton (17 01 01) 1.500 Ft/tonna + ÁFA
Beton, tégla, cserép keveréke (17 01 07) 1.500 Ft/tonna + ÁFA

 

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 1.500 Ft/tonna + ÁFA áron. A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 14.740 Ft/tonna + ÁFA ár besorolás alá tartozik.

 

 

Semminek nem kell az utcán, erdőben, magánterületen illegálisan landolnia……… A fenti megoldásokkal elkerülhető az alábbi állapot! Kerüljük is el!

Kategória: Friss, helyi | A közvetlen link.