Testületi ülés 2022. 01. 13.

Az idei évtől szeretnénk rendszeres tájékoztatást adni a testület és a Lajosmizsei Gazdakör munkájáról. 2022. január 13-án tartotta meg az idei év első ülését a képviselő-testület. Öt napirendi pontról született döntés, melyekről a részletes előterjesztések és a határozatok is mindenki számára elérhetőek Lajosmizse város honlapján a Képviselőtestület menüpont alatt a Testületi anyagok között. Az egyik legfontosabb napirend a TOP Plusz „Élhető települések” pályázati felhívás volt, melyre a testületi döntést követően a mai napon nyújtotta be pályázati anyagát az Önkormányzat. Bízunk benne, hogy pozitív elbírálást követően mielőbb megkezdődhetnek a munkálatok, mivel számos jelentős fejlesztés valósulhatna meg a 845 millió forintos támogatásból.

A pályázaton belül négy nagyobb egység került megjelölésre:
• Meglévő kerékpárút belterületi szakaszainak felújítása és ehhez kapcsolódó területek csapadékvíz elvezetésének megoldása.
• A régóta vágyott Kodály Zoltán utca aszfaltozása, mely a meglévő tervek szerint a Kodály közig fog tartani.
• Az 5-ös főút Kazinczy-Bajza és Lehel-Tarnai utcák közötti szakasza melletti parkolási viszonyok és zöldfelületek rendezése, parkolók kialakítása, mellékutcák részleges felújítása, illetve több kisebb projekt, mint például a Béke lakótelepi és Radnóti téri játszóterek fejlesztése, extrém sportolási lehetőség és futópálya kialakítása is az elképzelések részét képezik.
• Művelődési Ház Színházterem felújításának folytatása. A részletes tervezésre és ezek kidolgozására a pályázat megnyerését követően a lakosság bevonásával kerül majd sor.

A testületi ülésen továbbá döntés született arról, hogy benyújtásra kerül a Vörösmarty utca felújítására lehetőséget adó pályázat, melynek keretében a Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakasz újulhatna meg. A támogatás mértéke 65%, tehát az Önkormányzat részéről 35%-os önerő biztosítása szükséges.

A testületi ülés végén interpellációk következtek, mely során Bagó István Képviselő Úr részéről is kiemelésre került az 5-ös főút méltatlan állapota és kérte, hogy sürgősen történjenek egyeztetések a Közútkezelővel ennek felújításáról. Fekete Zsolt Alpolgármester Úr hangsúlyozta a Kispiac fontosságát, a termelők és lakosság eziránti igényét, illetve lehetséges helyszínként a Melis Ház előtti zöld területet említette. Cseh Katinka a Vasút utca felújítási igényét jelezte és kérte Polgármester Urat, hogy folytasson egyeztetést erről a MÁV Zrt-vel. Tóth-Orlov Bettina jelezte, hogy a Malom köznél ismét eltűnt az elsőbbségadást kötelező tábla, így kiemelten balesetveszélyes. Illetve érdeklődött a Sportcsarnok beruházást megelőző kötelező régészeti feltárásról.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022. január 13-án.

Kategória: Friss, helyi, Videó | A közvetlen link.