A Redemptio 270. évfordulója Lajosmizsén

SZENTMISE, AHOL A JÁSZKUN REDEMPTIO ÉVFORDULÓJÁRÓL MEGEMLÉKEZTEK

Lajosmizsén, a Szent Lajos Királyról elnevezett római katolikus templomban plébános atyánk, Süveges István, ebben az évben is ünnepélyes körülmények között megemlékezett a Redemptio aláírásának évfordulójáról. Az idén már 270 évvel ezelőtt történt ez meg.

Természetesen a Jász Te Deumot énekelte az énekkar:
 

NAGY ISTEN ÁLDUNK TÉGED,
URUNKNAK  ISMERÜNK,
AKIT FENSÉGED VÉGETT,
IMÁD MINDEN VELÜNK.
ÁLD ÉS MAGASZTAL ÉG, S A FÖLD,
AMELYET SZENT NEVED BETÖLT.

 

A VÉRTANÚK S PRÓFÉTÁK,
A SZENTEK EZREI,
AZ ANGYALOK, S MENNYORSZÁG
NEVED MIND HIRDETI,
Ó MÉRHETETLEN JÓ ATYA,
KI MINDENT BÖLCSEN ALKOTA!

 

EGYSZÜLÖTT SZENT FIADDAL,
KI ÉGBŐL FÖLDRE SZÁLLT,
EGÉSZ VILÁG MAGASZTAL,
ATYÁT, URAT, S KIRÁLYT,
A SZENTLÉLEKKEL VALL SZÍVÜNK,
Ó SZENTHÁROMSÁG LÉGY VELÜNK!

 

ÍM TÉRDRE HULLVA ESDÜNK,
NE HAGYJ EL JÓ ATYÁNK,
TIED SZÍVÜNK ÉS LELKÜNK,
TEKINTS KÉRÜNK REÁNK,
ÖRÖKSÉGEDNEK ADJ HELYET,
AMELYET JÉZUS VÉRE VETT!

 

NAPONKÉNT ÁLDUNK TÉGED,
S DICSŐÍTJÜK NEVED,
A BŰNTŐL ÓVD JÁSZ NÉPED,
MELY ÉL ÉS HAL NEKED,
MI BENNED BÍZUNK Ó ATYÁNK,
NEM FÉLÜNK BÁRMI VÁR REÁNK!

 

Ezen alkalomból az aláírás 270 évvel ezelőtt történt történelmi jelentőségű eseménynek a legjelentősebb hatásait ismertette a hívekkel. A dokumentum, amelyet Mária Terézia 1745. május 6-án írt alá, sok, nagymértékű fellendülést eredményezett.

A Redemptio aláírását megelőzte, hogy I. Lipót császár eladta a Hármas Kerületet a Német Lovagrendnek 500 ezer rhénes forintért 1702-ben. Ez ellen az eladás ellen erősen tiltakoztak főképpen a Hármas Kerület lakosai. 1715-ben a Német Lovagrend kijelentette, hogy amennyiben visszakapja az 500 ezer forintot, akkor lemond a Jászkunság tulajdonjogáról. Nagy kérdés merült fel, hogy miből? Ugyanis ez olyan hatalmas összeget jelentett, amelynek az előteremtése szinte elérhetetlennek tűnt.

1731-ben a rokkant katonák kórházára összegyűlt pénzalapból az Udvari Kamara kifizette a Német Lovagrendet, de az adóterhek nem csökkentek a jászok és a kunok részére, emiatt egyeztetések folytak. Mivel a Habsburg ház és Frigyes német választófejedelem háborúztak egymással, emiatt égetően szükségük volt sok pénzre. Mária Terézia még ezer lovas katona kiállítását is követelte a jászkunoktól, akik a szabadságuk érdekében vállalták a jászkun huszárezred kiállítását. Ennek fejében írta alá a Redemptiós diplomát Mária Terézia.

Plébános Atya hangsúlyozta, hogy a Jászságból Lajosmizsére kitelepült jászok magukkal hozták kultúrájukat, becsületes családi életformájukat, rendíthetetlen hitüket, az ún. jász öntudatukat, amely cselekvésüket, hazaszeretetüket jellemezte. A jász nép körében igen nagy létszámú családok voltak a szokásosak. Az öt-hat gyermekektől a tízen felüli családonként születő gyermekek voltak a jellemzőek a Jászságban. Sajnos a korabeli orvostudomány még nem tudta sok betegségnek a gyógymódját, emiatt nem volt ritka a gyermekhalandóság.

Lajosmizse életére jelentős változást jelentett a jász kirajzás, szokásrend.

A szentmise végén a Szózatot is elénekeltük hálaadásunk jeléül.

Köszönjük Süveges Atyának, hogy hosszú évek óta mindig nagy figyelemmel kíséri a Jászkun Redemptio május 6-i évfordulóját, azt mindig tisztelettel megünnepli egy szentmise keretein belül, ezáltal ébren tartja a Redemptio jelentőségét.

Itt még megjegyzem, hogy a Magyar Országgyűlés 2014. február 4-én május 6-át, a redemptiós diploma aláírásának napját egyhangú határozattal jászkun történelmi emléknappá nyilvánította.

Sólyom János

 

Lajosmizse, 2015-05-11.

Kategória: Friss, helyi, jász | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?