II. Kun világtalálkozó

A  II. KUN  VILÁGTALÁLKOZÓ  ZÁRÓÜNNEPSÉGE

Szeptember 23-án egy jól megrendezett ünnepség keretein belül zárult a II. Kun Világtalálkozó Kunszentmiklóson.

Az időjárás kegyeibe fogadta az ünnepet, hiszen a 20-26 C fok, valamint a néha befelhősödött égbolt nagyon kellemessé tette a közérzetünket.

A szervezők alaposan kitettek magukért : a kis részletek is pontosan kidolgozva, a felelősök még a kezdés előtt ismételten átnézték a felmerülő problémákat.

A néptáncosok még civilben is tartottak egy utolsó próbát, nehogy a közönség elégedetlenül gondoljon majd vissza a műsorukra.

A téren már 9 órakor serénykedtek a birkafőzés mesterei, méghozzá olyan sikeresen, hogy azok a szerencsések, akik ettek az itt főzött pörköltből, azok túlzás nélkül elmondhatják : ennél finomabbra egyszerűen már nem lehet elkészíteni birkapörköltet.

Megjelent itt a földművelési miniszter is, jelen volt a kazah főkonzul és persze a sok kun és jász kapitányok, polgármesterek, a Jászberény városának múzeumigazgatója Hortiné dr. Bathó Edit,  Kiskunfélegyháza  nyugdíjas múzeumigazgatója Bánkiné dr. Molnár Erzsébet is.

Ezen a helyen beszámolt az éves munkájáról a helyét átadó kapitány.

Itt lett a Jász-Kun főkapitány protokollárisan beiktatva, aki eddig is mint kiskun kapitány lelkiismeretesen képviselte –ahol kérték– a kunokat és azok történelmi tetteit, életüket ismertette.

A beiktatási szertartás mindig nagy érdeklődést vált ki a megjelentekből.  A kapitány különféle ruháit, süvegét, pecsétjét egyenként–miután a jelenlévőknek megmutatta–Bánkiné dr. Molnár Erzsébet adta fel, illetve adta át Fábián Józsefnek.  Itt most az eskü szövegét a földművelési miniszter Fazekas Sándor olvasta fel, amelyet Fábián József a

Jász-Kun főkapitány mondott utána, majd az Isten engem úgy segéljen zárómondattal vált visszavonhatatlanul érvényessé.

A finom bort Ficsór József, az előző Kun Konzorcium elnöke töltötte a poharakba és utána történt meg az ünnepi koccintás és jókívánságok mindenki részéről.

Nagyon látványosan vonultak be az elöljárók : Tizenhárom pompás hintón, szebbnél-szebb lovakkal parádéztak be a színpadhoz, ahol Lesi Árpád alpolgármester segítségével szálltak le a hintókról.  Többen elhozták a feleségüket is, akiket különös tisztelettel fogadtak.

Nagyon kedves gondolatokkal fogadta Bődi Szabolcs Kunszentmiklós polgármestere az ünnepségre eljött vendégeket, különösen a miniszter urat, az államtitkár urat, a kiskun és nagykun kapitányokat, a kazah főkonzult és természetesen minden kedves érdeklődőt, vendéget.

Az ünnepség legnagyobb sikerét a néptáncosok aratták, akik fergeteges tempóban táncolták el, hogyan öltöztetik fel a menyasszonyt, hogyan táncoltatják meg a násznép tagjai és persze a boldog vőlegény.  A jelentős létszámú táncosokat egy cimbalmos, egy bőgős, egy prímás és egy brácsás kísérte nagyon jól.

Különösen jól játszottak a műsorok előtt már a fúvósok.   Ezeknek a zenészeknek nem kellett erősítőt és mikrofonokat használni.

Az ebéd elfogyasztása után a kun harcosok rendeztek bemutatót, amikor a ruházatukat és a fegyverzetüket is bemutatták, valamint néhány párbaj segítségével élővé tették a múltat számunkra.

Ezek után az ünnepi beszédek következtek a református templomban, ahol az ünnepi istentisztelet után  röviden, tömören mind a miniszter, mind a most beiktatott Jász-Kun kapitány, mind a Közgyűlés elnöke, mind a körzet országgyűlési képviselője–Balogh József–,mind pedig Kunszentmiklós polgármestere –Bődi Szabolcs–mondta el gondolatait, jókívánságait, köszöneteit.

Egész nap a városban meghitt, nagyon barátságos hangulat uralkodott, mindenki nagyon kedvesen fogadta a vendégeket.  Itt ezen a napon kivétel nélkül mindenki jogosan érezhette úgy, hogy otthon van, testvérek között lehet.

 

Sólyom János

Klikk a képekhez

Kategória: Friss, helyi, jász, kun | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?