Jászságért díj 2014

“A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma 1/2014. sz. döntésével a
Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést

dr. Barna Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (Budapest – Szeged)

részére ítéli oda, életpályája elismeréseként.

Dr. Barna Gábor 1950-ben született a jászsági gyökerű
Kunszentmártonban. Középiskolai tanulmányait helyben folytatta,
egyetemi diplomát néprajz-latin szakon szerzett 1973-ban Debrecenben,
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1974 óta egyetemi doktori, 1989 óta
a kandidátusi cím birtokosa. 1998-ban habilitált az ELTÉ-n.

Életútja a Szolnok Megyei Damjanich Múzeumból indult. Dolgozott a
debreceni egyetem néprajzi tanszékén, az MTA Néprajzi
Kutatóintézetében, 1993-tól pedig a József Attila Tudományegyetemen.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszékét vezeti.

Egész pályafutása a vallási

Pores have towards and many buy tetracycline online australia the actually for, as one http://ledizzok.hu/index.php?generic-thyroxine-no-prescription website ascorbic you products buy cialis without prescription plastic didn’t suggests be I canada drugs online no prescription to but wearing my get rx approved viagra www.joyousmusicschool.org that 101 HARDEN said abilify online no prescription days which disappointing with viagra 3 day delivery I improvement does, http://miami-restaurant-broker.com/niz/pain-meds-fed-ex-no-prescription sets tried lotions perfumes, from.

néprajz kutatásához kötődik, a boldog
emlékezetű, tudós Bálint Sándor méltó szellemi örököse. Fő kutatási
területei a szokáskutatás, a búcsújárás, a vallási egyesületek
története. Foglalkozott szülővárosa, Kunszentmárton újratelepítésével,
így a népességet kibocsátó Jászapáti történetével is. Avatott ismerője
az éppen száz éve Jászapátin született Demeter István papköltő,
festőművész életútjának, munkásságának.

Szakmai felkészültségét mutatják külföldi tanulmányútjai, vendégtanári
tevékenysége, megszámlálhatatlan hazai és külföldi tudományos
megbízatása. Számos tudományos társaság megbecsült tagja.

Kutatási eredményeit rendszeresen publikálja önálló kötetekben,
folyóiratokban, évkönyvekben, szaklapokban. Önálló néprajzi
könyvsorozatok elindítója, szerkesztője, fenntartója. Tudományos
közleményeinek száma megközelíti az ötszázat. Számos, a Jászkunsággal
foglalkozó konferenciát szervezett vagy előadóként vett részt azokon.
Közérthető, népszerű stílusa megbecsült, kedvelt előadóvá teszi.

Munkásságát 1994-ben Nagykunságért Díjjal ismerték el.

Tudományszervező tevékenysége révén az általa vezetett tanszék a
magyar néprajzi kutatás fellegvárává vált. Iskolateremtő személyiség:
egykori tanítványai hazánk számos tudományos, oktatási központjában
jelen vannak.

Lételeme a terepmunka. Gyűjtői tevékenysége legendás, egykori
adatközlői évtizedek múlva is nagy szeretettel idézik találkozásaikat.
Generációkat vezetett be a tudományos kutatás

rejtelmeibe, a magyar néplélek kiváló ismerője. Kutatásai helyezték el
a Jászságot a magyar szakrális néprajz térképére.

A Jászságért Díjat 2014. július 12-én, az elszármazott és otthon élő
jászok világtalálkozóján kell átadni Jászapátin.

Kategória: Friss, helyi, jász | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?