Jászságért díj 2022

JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2022

“A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a
harmincegyedik alkalommal kiírt Jászságért Díjra kilenc személyre
érkezett javaslat. A kuratórium köszönetet mond a javaslattevőknek.

A kuratórium a 2022. évi Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000
forint elismerést

Süveges István főszékesegyházi kanonok, főesperes, kecskeméti kerületi
esperes, főszentszéki kötelékvédő, lajosmizsei plébános

részére ítéli oda, a jászsági hagyományok Duna-Tisza közi megőrzéséért
végzett sokoldalú, példaértékű tevékenysége elismeréseként.

Süveges István római katolikus plébános 1951-ben Szegeden született,
kiskunfélegyházi jász család harmadik gyermekeként. Tanulmányait
Kiskunfélegyházán, Kecskeméten, Szegeden és Budapesten folytatta.
1974-ben szentelték pappá Vácon. Dömsöd és Felsőgöd után, 1994-ben
lett Lajosmizse plébánosa.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye médiabizottságának elnöke. Kiváló
orgánumú előadó. Évtizedek óta a Jászok Egyesülete tagja.

A mai Duna-Tisza közi város, Lajosmizse határát egykor, 1745-ben, a
jászkun redemptio (önmegváltás) idején jászsági parasztpolgárok
váltották meg. A terület Jászberény legelő pusztája lett, a település
jász gyökerei innen erednek. Itt áll az egyházmegye legnagyobb,
hétezer főt befogadó temploma, melyet a hitet megtartó, kitelepülő
jász ősök emeltek. A templomot pompás virágoskert övezi.

Ez az Isten háza ma újra eredeti szépségében ragyog. Értékét emeli,
hogy Süveges atya jász gyökerei és jász hagyományok iránti
elkötelezettsége, páratlan technikai felkészültsége a jász értékek
tárházává tette. A Lehel kürtje és a Redemptio okirata másolatának
elhelyezése, a Szent Vendel-díj, a saját szövegezésű Jászok éneke, a
májusi redemptiós megemlékezések, a termény-hálaadás ünnepe, a
plébánia információ gazdag honlapja – közel három évtizedes plébánosi
szolgálatának eredményei. A történelmi- és zarándok emlékhellyé
emelkedett plébániatemplom kincseit lelkes vezetéssel mutatja be az
érdeklőknek Süveges atya. A hívek áldozatkészsége mellett, a világi
segítők és a szépszámú ifjú ministráns is támaszai a város
plébánosának.

Süveges István atya kapcsolata harmonikus a település és a megye
világi elöljáróival is.

Süveges István atya cselekvő, áldozatkész munkássága példaértékű, s a
Duna-Tisza közén is gyarapítja a Jászság hírnevét. Életútja, a Jászság
érdekében is végzett közösségi szolgálata méltóvá teszi személyét a
Jászságért Díj elnyerésére.

A 2022. évi Jászságért Díjat 2022. június 25-én, Jánoshidán, az
elszármazott és otthon élő jászok 26. világtalálkozóján adják át. 

A kitüntető díjhoz lapunk is szívből gratulál!

Kategória: Friss, helyi, jász, kultúra | A közvetlen link.