Jászságért Díj 2024

“A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a
harmincharmadik alkalommal kiírt Jászságért Díjra tíz javaslat
érkezett.

A kuratórium a 2024. évi Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000
forint elismerést

Zsidei Andrásné ny. könyvtáros, szakkörvezető (Jászdózsa)

részére ítéli oda, a jászdózsai hagyományok megőrzése érdekében
végzett több évtizedes, sokoldalú, példaértékű tevékenysége
elismeréseként.

Zsidei Andrásné, Bugyi Anikó Jászdózsán született 1956. november
5-én.

1977-ben kötött házasságot. Két gyermekük született. 1995-ben
megözvegyült.

Teljes szakmai életpályája a jászdózsai Községi Könyvtárhoz
kapcsolódik. Könyvtárosként a helyi közművelődés meghatározó
személyisége volt évtizedeken keresztül. Zsidei Andrásné tagja a
“Dósa” Község Múltjáért – Jelenéért – Jövőjéért Alapítvány
kuratóriumának.

Munkásságát 2017-ben Közszolgálati Életmű-díjjal ismerték el.

A “Dósai” Honismereti Szakkör 1984-ben alakult meg Gulyás János tanár
vezetésével. Zsidei Andrásné kezdettől bekapcsolódott a szakkör
hagyománymegtartó tevékenységébe. Az évente megrendezésre kerülő Dósai
Napok egyik szervezője, továbbá közreműködője volt a sokszínű
hagyományőrző bemutatóknak. Így került sorra a kézi aratás
megrendezése, több alkalommal hagyományos lakodalom, szüreti
felvonulás szervezése, népi ételek készítése, népi kismesterségek
felvonultatása a tájház udvarán.

2004-ben vette át a szakkör vezetését. Közösségteremtő erejével
megújította a szakkör tevékenységét. Több alkalommal szervezett
honismereti találkozót, rendezett Jászsági Dalostalálkozót. Szoros
kapcsolatot ápol a Jászság hagyományőrzőivel. A “Dósai” Honismereti
Szakkör tagjaival rendszeres látogatója a Jászok Egyesülete fővárosi
rendezvényeinek.

Az általa vezetett szakkör “Jászdózsa Községért” kitüntető díjat, majd
2019-ben Jászsági Civil Vándordíjat kapott.

A szakkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe meghatározó
Jászdózsa életében. Zsidei Andrásné szervező munkájával nemcsak
megőrizte a szakkör eredményeit, de gyarapította is azokat. Munkássága
alapján méltó a Jászságért Díj kitüntetésre.

A 2024. évi Jászságért Díj 2024. június 22-én, az elszármazott és
otthon élő jászok 28. világtalálkozóján, Jászjákóhalmán kerül
átadásra.

Kategória: Friss, jász | A közvetlen link.