Környezetvédelem Lajosmizsén

Használjunk vászonszatyrot!

 

Ugye mindenki hallott már a Csendes-óceánon úszó 1,8 billió műanyagdarabból álló szigetről, vagy, hogy a műanyag darabkák az élőlények gyomrában kimutatható, sőt, már az ételeinkbe is bekerülnek a műanyag szennyezők?

 

  1. május 09-én (csütörtök) Környezetvédelmi Napot tartunk a helyi PIACON.

 

Felismerve felelősségünket az élővilág és benne az ember jövője iránt nem mehetünk el szó nélkül korunk egyik legnagyobb szennyezőanyagát jelentő műanyagok mellett. Az élet számos területén bizonyultak hasznos anyagnak, de mértéktelen fogyasztói szokásaink következtében mindennapjainkban szinte megkerülhetetlenné vált a hulladékunk nagy részét kitevő műanyag.

 

Az idei Környezetvédelmi Nap célkitűzése az egyszer-használatos műanyagok mennyiségének csökkentésére való figyelemfelhívás.

 

Vásároljunk helyben, helyitől, környezettudatosan! – szemléletet a piacon felállított standon kívánjuk képviselni. Várjuk az érdeklődőket, lehetőség lesz hulladékcsökkentési témájú totó kitöltésére, melyért ajándékba vászonszatyrot adunk. Ösztönözni szeretnénk mindenkit arra, hogy zacskó helyett részesítse előnyben a környezetkímélőbb bevásárló táskákat.

Felhívás!

Ki miben vásárolt régen? Környezettudatos “Retro-táska” bemutatóhoz keressük a bemutatni kívánt darabokat, alapanyagokat. Aki hozzá tud járulni a kezdeményezéshez, kérjük, hogy 2019. május 06-ig keresse a Közös Önkormányzati Hivatalnál Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referenst. Köszönjük!

Műanyagkupak gyűjtés is lesz, mely egy beteg gyermek gyógyítási költségeire fordítódnak.

 

Basky András sk.

polgármester

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén nyolcadik alkalommal valósult meg és 2019. március 18 – 24. napjáig tartott. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítottak” a TeSzedd! önkéntesei.

 

Az akció fő célja: a környezet védelmét, lakóhelyünk tisztaságát szolgáló, tényleges cselekvésre mozgósítani és aktivizálni a lakosságot, megmutatva azt, hogy környezetünk érték, ha nem csúfítja, nem károsítja a szemét.

 

Az idei TeSzedd! mozgalomra öt lajosmizsei helyszínnel regisztráltunk előzetesen és nagy-nagy örömünkre a gyűjtés hetében több magánkezdeményezés is rászerveződött a központi gyűjtésre. Szerencsés volt az időzítés, mert az újonnan bekapcsolódott helyszínekről begyűjtött szemetet is el tudtuk szállítatni az akció keretében.

  1. Telepi út – Szív u. sarok gyűjtőpont, 2019. március 18-án a Telepi út – Dankó P. u., Szív utca takarítása történt az érintett lakóközösség 15 fős önkéntese által, 158 zsák telt meg. Az önkormányzat pedig kitakarította a Telepi úton lévő 4664/4 hrsz. zártkerti ingatlant, mely évek óta ismeretlen személyek lerakóhelye. A megtakarított helyen „Hulladék lerakása Tilos!” tábla lett kihelyezve.

 

  1. Buckói úti iskolától a Ménteleki útig terjedő szakaszon 2019. március 19-én az önkormányzat csapata takarított hivatali dolgozókkal kiegészülve 10 fővel. A begyűjtött mennyiség 86 zsák és 5 m3 lom, műanyag gépjárműalkatrész. A megtakarított helyen „Hulladék lerakása Tilos!” tábla lett kihelyezve. Ezen a napon Kránicz Béla és édesanyja Kránicz Béláné is csatlakozott az akcióhoz, ők egész napon át gyűjtötték a szemetet a Pintér dűlőtől a Baracsi úti iskoláig közel 40 zsákkal.

 

  1. Lajosmizse, Bene tanya 119. környéke, a 0893/9 hrsz-ú nyárfás is megtisztult 46 zsáknyi szeméttől 2019. március 19. és 22-én, a munkálatokat az önkormányzat csapata végezte el. A megtakarított helyen „Hulladék lerakása Tilos!” tábla lett kihelyezve. Március 20-án Szeleczki László is önkéntességet vállalt, a Nagy Miklós dűlőtől az Olívia Kft. bekötőútig 17 zsák szemetet gyűjtött össze. Március 23-án a Bene tanya 85. melletti elhanyagolt gyümölcsös és csatornapart szeméttel szennyezett részein a Földházi-Gáspár család takarított.

 

  1. A Csorba dűlőtől a Gerébi bekötő útig terjedő Ceglédi úti szakaszon 2019. március 22-én Sápi Zsomborné és családja szedte a szemetet, mintegy 25 zsák telt meg.

A Csorba dűlőben nagyobb mennyiségű illegális lerakás is felszámolásra került március 18-án, a munkát az önkormányzat végezte. A helyszínen van „Hulladék lerakása Tilos!” tábla, ennek ellenére folyamatosan odapiszkítanak.

A négy gyűjtőpontról a szemét a piactérre lett ledeponálva, hogy a szél, a kóborló kutyák és kíváncsi természetűek ne szedjék szét. A közszolgáltató onnan szállította el a 450 zsákot.

 

  1. A Vadászház fő gyűjtőpontja lett az akciónak. 2019. március 23-án az Aranyhomok Vadásztársaság 40 fővel „nevezett” az akcióra és kezdték meg nagy erőkkel az alsólajosi erdők

takarítását. Becsülten 395 zsák szemét és 15 m3 lomot szedtek össze. Erre a napra szerveződött az Alsólajos 311. körüli erdős terület kitakarítása is a környéken lakók bevonásával Molnárné Hasur Csilla szervezésében. A 12 fős, főleg gyerekekből álló kis csapat 30 zsák szemetet szedett össze. Ehhez a gyűjtőponthoz csatlakoztak, de ténylegesen Klábertelepen takarított Oláh Adél és csapata. A lelkes fiatalok közel 40 zsák szemetet és pár köbméter lomot gyűjtöttek össze a Klábertelepi bekötőúton, ahol 2015., 2016. és 2017-ben is dolgoztak a TeSzedd önkéntesek.

 

Az összes begyűjtött mennyiség 915 db zsák és 20 m3 lom, melyhez konténereket is rendeltünk a teljeskörű felszámoláshoz.

 

Köszönjük a munkában résztvevők aktív hozzáállását!

 

 

Basky András sk.

polgármester

 

Lakossági segítséggel sikerült illegális hulladék-elhelyezővel szemben intézkedni

2019. március 19-én és 22-én a Teszedd önkéntes szemétszedési akció keretében kitakarítottuk a Lajosmizse, Bene tanya 119. környéki 0893/9 hrsz. nyárfás területet. 46 zsáknyi hulladék került begyűjtésre. A megtisztított területre „Hulladék elhelyezése Tilos!” tábla lett kihelyezve. A hulladék a szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében lett beszállítva a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba ártalmatlanításra.

A megtisztított területen újabb szemételhelyezés történt, melyről a képfelvétel készült. A feltételezett elkövető személye felkutatását megkezdték a közterület-felügyelők. 2019. március 29-én a szabálysértés igazolást nyert és a szabálysértővel szemben a legmagasabb közigazgatási bírság kiszabásra került.

Továbbra is számítunk a lakosság aktív közreműködésére!

Szabálysértést követ el az is, aki a szemetét / építési törmelékét kezelésre olyannak adja át, aki nem rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel. Aki a képen látható lovaskocsissal szemetet szállíttat el, felelősségvonásra számíthat.

A hulladék termelése és annak megfelelő kezelése mindannyiunk felelőssége!

 

Basky András sk.

polgármester

Kategória: Friss, helyi | A közvetlen link.