Lakossági tájékoztatás a hulladékszállítással kapcsolatban

Tisztelt Lajosmizsei Lakosok!

 

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A § (1) bekezdése értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében 2016. április 1-jétől a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) szedi be a lakosságtól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat és kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

 

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. továbbra is a közszolgáltató, de fentiek értelmében nem jogosult számlát kiállítani.

 

Aki csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, szíveskedjenek módosítani a díj jogosultjának adatait. A számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszáma) a www.nhkv.hu weboldalon lehet tájékozódni. A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban a Koordináló szerv ügyfélszolgálatot fog majd üzemeltetni.

 

Hangsúlyozni kívánom, hogy a közszolgáltatás egyéb feltételeiben nem történik változás, tehát a közszolgáltatás díja nem változik és hetente csütörtökön az ügyfélszolgálat is nyitva tart.

 

A közszolgáltatóval az önkormányzat új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött, mely 2016. július 1-jén lépett hatályba. A szerződés megtalálható a város honlapján a lajosmizse.hu oldalon a Közérdekű adatok/Közszolgáltatók/Lakossági kommunális hulladék menüpontban.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

 

Lajosmizse, 2016. július 06.

 

Tisztelettel:

Basky András sk.

polgármester

Kategória: Friss, helyi | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?