Nyári diákmunka program

Nyári diákmunka!

A pihenés mellett dolgozni is szeretnél nyári szünetben, de még nem tudod, hol?

Mi tudunk neked segíteni!

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával
„Nyári diákmunka 2019.” elnevezéssel
munkaerő piaci program indul
a 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok részére.

Munkavégzés:

2019. július 1. – 2019. augusztus 31. közötti időszakban lehetséges

 

Munkalehetőségek:

 

 1. Önkormányzati diákmunka esetén:
 • Napi 6 órás munkavégzés
 • Jövedelem: a minimálbér 6 órára eső része (111.750 Ft/hó), illetve szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum 6 órára eső része (146.250 Ft/hó)

 

 1. Diákmunka a mezőgazdaság és vendéglátás és turizmus területén:
 • Napi 8 órás munkavégzés
 • Jövedelem: minimálbér (149.000 Ft/hó), illetve szakképzettséget igénylő munkakörben garantált bérminimum (195.000 Ft/hó)

 

Jelentkezni lehet:

 

 • június 1-től a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán, melyek elérhetősége az alábbi linken található:

https://illetekes.munka.hu/

 

A támogatás előfeltétele:

 • hogy a 16-25 év közötti nappali tagozatos diák közvetítést kérőként regisztráljon a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán

 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 

 • személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya)
 • érvényes diákigazolvány, / az iskolai tanulmányok befejezése után a diákigazolvány visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolás
 • 18 éves kor alatt szülői/törvényes képviselői hozzájárulási nyilatkozat

 

Munkáltatóknak:

 

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2019.” programról

A Pénzügyminisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2019.” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítunk.

 

A korábbi években a „Nyári diákmunka” programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehetett. 2018. évben a program kiterjesztésre került, így az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőséget biztosítottunk a program keretében diákok foglalkoztatására. Idén a turizmus területével bővült a foglalkoztatási lehetőségek köre.

 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.

 

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 146.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 111.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó – előbb említettek szerinti – arányos része.

A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

 

A központi program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2019. július 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra igényelhető a támogatás a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatásnak a vendéglátás, turizmus vagy a mezőgazdaság területén kell megvalósulnia, a betöltött munkakörnek ehhez kell igazodnia.

 

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk. Figyelemmel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjára a kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A szükséges dokumentumok körével kapcsolatban kollégáim készséggel állnak rendelkezésére.

 

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt – a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

 

A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre.

 

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon kollégáinkhoz!

 

Kategória: Álláshirdetés, Friss, helyi | A közvetlen link.