Ön melyik külterületi utat választaná?

Nemrég kaptuk a hírt:

Februárra várható a külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 30 milliárd Ft-os kerettel, amelyre önkormányzatok és önkormányzati társulások jelentkezhetnek. A felhívás keretében várhatóan az alábbi tevékenységek lesznek önállóan támogathatóak: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak: stabilizálása, alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak: alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése. A korábbi felhívásban a külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben kerülhetett sor. Az új felhívásban még nem tudni, hogy ez a korlát benn marad e. Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 90/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján várhatóan az alábbiak szerint kerül várhatóan megállapításra, a támogatási intenzitás 85-95 %-ig várható. A felhívás hamarosan közzétételre kerül.

Ez nagyon jó hír, hiszen városunk körül számos külterületi útra ráférne a fejlesztés, ami hosszú távú megoldást jelentene, és segítené a város fejlődését, vállalkozások megtelepedését a városunkban. Persze felmerülhet a kérdés, hogy a szükséges 5-15% önrész honnan. Nos ehhez is kaptunk egy jó hírt:

Megjelent a Kormány 4/2021. (I.14) rendelete amelyben a 25 000 főnél nem nagyobb települések önkormányzatainak nyújtott támogatásról rendelkezik. A támogatás mértéke az ide évben kieső iparűzési adó mértékével lesz megegyező. 1) A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. 2) A támogatást a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 6.3. pontjától eltérően a Kvtv. 3. melléklet 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím terhére kell teljesíteni. 3) A támogatás összege a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a szerinti – kizárólag a Korm. rendelet 1. §-ára tekintettel benyújtott kérelem alapján megállapított – adóelőleg-csökkentés összege, növelve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást választó adózó adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával. 4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatást két egyenlő részletben legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kell folyósítani. 5) A támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik. 6) A támogatást az adózó által a 2021. évben végződő – a Korm. rendelet 3. §-a szerinti adózó esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről benyújtott bevallás alapján, a bevallás benyújtásának határidejét követő negyedik hónapban kell elszámolni. 7) Ha a (6) bekezdés szerint elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a (3) bekezdés szerint igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Tehát városunk az adóelvonások ellenére is ugyanannyi pénzből gazdálkodhat, mint eddig, hiszen 25000 fő alatti település vagyunk.

Segítsük a városvezetést! Ön melyik külterületi utat fejlesztené? (Ha van más javaslata, írja meg nekünk!)

Ön melyik külterületi utat pályáztatná meg az önkormányzattal?
Kategória: Friss, helyi | A közvetlen link.