Sajtóközlemény az iskola felújításáról

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS A LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS SPORTISKOLA ÉPÜLETKOMPLEXUMÁBAN
2012. 11. 27.

Lajosmizse Város Önkormányzata 248.343.508.- forint uniós támogatást nyert
„A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése
Lajosmizsén” című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében. A kivitelezés
2012. november 27. napján befejeződött.
Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. május 14-én pályázatot nyújtott be KEOP-4.9.0/11-
2011-0072 azonosító számmal. A pályázat 2012. január 04-én kelt támogató levél alapján
támogatásban részesült. A projekt összköltsége 292.168.834.- forint. A Támogatási Szerződés
megkötésére 2012. május 07-én került sor.
Lajosmizse Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást indított 2012. június 09-én az
építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása céljából. A közbeszerzési eljárás
eredményeként 2012. július 27-én sor került az Élő-Energia Kft-vel a vállalkozási szerződés
aláírására. A szerződésnek megfelelően a kivitelezési munkálatok határidőben befejeződtek.
A beruházással a Lajosmizse, Szabadság tér 13. és Ceglédi út 1. szám alatt megtalálható
épületkomplexum (régi és új iskola szárny, a sportcsarnok és a kollégium) volt érintett. A
fejlesztés a következő tevékenységeket foglalta magában: fűtési rendszer fejlesztése
hőszívattyú alkalmazásával, hideg-meleg vizes rendszer korszerűsítése napkollektorok
használatával, külső nyílászárók cseréje, az épületek külső hőszigetelése.
A műszaki átadás-átvételre 2012.november 29-én kerül sor a kivitelező és a kedvezményezett
között. A Támogatási Szerződés alapján a projekt fizikai megvalósulásának tervezett időpontja
2012. december 31., amely időpont után Lajosmizse Város Önkormányzatának be kell
nyújtania egy hónapon belül a Záró Projekt Előrehaladási Jelentést és a Záró Kifizetési
Kérelmet.
A pályázatról további információkat találhatnak a www.lajosmizse.hu oldalon.

Kategória: Friss, helyi | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?