XVII. Jász Világtalálkozó, 2011. Jászivány

A  XVII.  JÁSZ  VILÁGTALÁLKOZÓ  JÁSZIVÁNYON

 

Ezen a szombati napon (2011. július 2.) sűrűn váltogatta arcának sokszínűségét az időjárás.  Reggel 13C fok, szemerkélő eső, kora délután felhőszakadásszerű, de rövid ideig tartó eső, majd félórás erős napsütés, újból egy negyedórás intenzív eső, újbóli tűző napsütés által hozta tudomásunkra Szent Péter, hogy nem nagyon veszi figyelembe az emberek kívánságát.

A délelőtt 9 órakor kezdődő szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta sok paptestvérével.  Beszédében különös hangsúlyt helyezett a jó családi élet fontosságára.  Jó, erkölcsös, gyermekeket vállaló és nevelő családok nélkül nincs jövőnk, mondotta.

A szép szentmise után a didergős, esős időt felváltotta egy vidám, meleg, ragyogó napsütéses időszak, amely lehetővé tette a jász települések felvonulását.   A felvonulók népes tábora hosszú sorban kígyózott a kis (400 fős) település utcáin.  Amint a mellékelt fényképeken látható, igen színes kavalkádot nézhettek végig a helyi lakosok.  Több település küldöttei végigénekelték a felvonulást, többen ( a hagyományőrzők) végigtülkölték, míg a pompomos kislányok nagy fehér pamacsaikkal magukra vonták a kíváncsi szemeket.

A felvonulás után megkezdődött az ünnepi műsor.  Tari András polgármester köszöntötte az ünneplő közönséget.  Ezután dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a rendezvény fővédnöke mondta el szép ünnepi beszédét.

A Jászságért Díj átadása szokás szerint dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője feladata, aki annak indoklását is ismertette a megjelentekkel.  A rangos díjat a tiszteletben élő katolikus pap kapta meg, aki azonnal közölte, hogy a díjjal járó egymillió Ft-ot az utolsó fillérig a templom javára ajánlja fel.

Pócs János országgyűlési képviselő szintén mondott ünnepi köszöntő beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy a hozott műsorok is lehetnek ugyan jók, de az igazán értékes és a helyi lakosoknak kedves a helybeli lakosok által előadott műsorok.

Berente Zoltán az elszármazottak nevében mondta el köszöntő beszédét.

Érdeklődve figyelték a Jásziványért Díj átadását, amelyet Tari András polgármester Erzsike néninek adott át nagy tisztelettel.  Ő szintén nem saját részére fogja felhasználni a kapott (25ezer) Ft-ot, hanem az óvoda részére adja át.

Az ünnepség legnagyobb érdeklődést kiváltó jászkapitány beiktatás következett a Kapitányok Tanácsa előtt.  Előtte a hivatalban lévő jászkapitány beszámolt az éves tevékenységéről, majd Hortiné dr. Bathó Edit az új jászkapitányra egyenként felrakta a kapitány kellékeit.  Ezeket természetesen egyenként mind bemutatták a közönségnek.  A végén került sor a legfontosabb kellékre, a kürtre, amelybe bort öntöttek.  Az új jászkapitány  esküjének letétele után megitta a bort egészségünkre, majd kiadta első parancsát : Hozzák a lovamat!

Az új jászkapitány Borbás Ferenc a Rádius Bt. cégvezetője.

Az általa vezetett Bt. jelszava : HOL  HAGYOMÁNY  OTT  TISZTELET,

HOL  TISZTELET  OTT  BECSÜLET.

Tiszteletre méltó gondolat!

A történelmi képeket, amelyet Hortiné dr. Bathó Edit írt, betanított és mint Mária Terézia szerepelt is benne, nagy sikerrel adták elő.

A délutáni műsorban a jász népi táncok voltak leginkább műsoron.  Itt bemutatkozhattak a települések művészeti csoportjai is.

A csikós, az íjász bemutató, valamint tűzoltóautók felvonulása, a jurtában történő kiállítás, a vendéglátók alapos felkészültsége, méretei, a kiállítások színvonala, a sok kézműves sátor, a különféle információs szolgáltatások stb. mind bizonyítják, hogy a szervezők most is komolyan vették a Jász Világtalálkozót.  A rengeteg érdeklődő, akiknek nem csökken a létszáma, annak bizonyítéka, hogy érdemes ezeket a Jász Világtalálkozókat megtartani.

Többször elgondolkodtam azon, hogy múltunk tisztelete, a hagyományok megőrzése, azoknak egyre mélyebb megismerése, miért kap egyre jelentősebb mértékű figyelmet és hol keresendő a hajtóerő?  Mi az a „titokzatos”, eseményeket mozgató belső késztetés, amely  ezeket a jelentős mértékű és minőségű történéseket létrehozza, a sok szellemi és anyagi áldozattal járó Világtalálkozókat megvalósítja?  A válasz az öntudatban, az identitástudatban keresendő.   Az egy közös cél érdekében hatalmas feladatok megvalósulnak.

Sólyom János

Kategória: Friss, jász | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?