A Lajosmizsén megépíteni tervezett új sportcsarnok kálváriája

A Lajosmizsén megépíteni tervezett új sportcsarnok kálváriája

 

Mindenki előtt közismert, hogy Városunkban zajló sportélet és az iskolai testnevelés miatt túlterhelt  az amúgy is infrastruktúrájában  elavult, 1974-ben  épült csarnokunk. Tudjuk,  hogy  már évek óta szüksége van a város lakosságának egy nagyobb és modernebb sportcsarnokra.

A Polgármester Úr arról tájékoztatta a képviselő testületet 2015. nyarán, hogy van egy lehetőség új sportcsarnok építésére abban az esetben, ha a beruházáshoz szükséges önerőt biztosítja a város.

Lajosmizse Város Képviselőtestülete 2015. június 29. ülésén döntött arról, hogy 38.480.000 Ft-ot átutal az új sportcsarnok építéséhez szükséges önerő gyanánt. A szerződés megkötésre került,  a  pénz  átutalása még abban a hónapban megtörtént. Utóbb kiderült, hogy  ez a projekt a Polgármester Úr által nem volt kellően előkészítve és átgondolva, és ebben a témában a képviselő testület tájékoztatása is mindig nagyon hiányos volt. Talán ennek köszönhető,  hogy  később kiderült, az átutalt 38.480.000 Ft összeg nem is válhatott soha önerővé, mert azt a finanszírozási konstrukció nem engedte meg. Ezt az összeget a beruházó tervezésre és működési költségre költötte.

Ez a beruházás a Polgármester Úr kapcsolatai mentén indult el, és a testület részéről egy rossz döntés volt, amit én már akkor sem szavaztam meg, mert a projekt finanszírozással kapcsolatban feltett kérdéseimre nem kaptam kielégítő választ. Annak valóban én vagyok az oka, hogy további 50.000.000 Ft nem lett elutalva a beruházónak  csarnoképítés céljából. Ez az összeg a mai napig a költségvetésünkben csarnoképítésre van elkülönítve.

Még 2015. évben elkezdődtek igényfelmérések, az egyeztetések, a tárgyalások. Természetesen mindenki szebbet, komfortosabbat akart, ami már önmagában is drágította a beruházását.  Polgármester Úr csak azt felejtette el közölni a testülettel, hogy csak és kizárólag  munkacsarnok építésére van lehetőség, ami egy egyszerűbb, olcsóbb,  alacsonyabb  infrastruktúrájú  csarnokot jelent.

Mire az új sportcsarnok tervdokumentációi elkészültek, és a beruházó túljutott 2 db  sikertelen közbeszerzési eljáráson, akkorra  eltelt 5 év, és az építőiparban tapasztalható árrobbanás következményeként  több, mint duplájára, közel háromszorosára  emelkedett a sportcsarnok bekerülési költsége, ehhez természetesen az önerőt is ilyen mértékben kellett volna biztosítani, azzal együtt, hogy soha sem állt rendelkezésre az eredeti,  és a  megemelkedett beruházási költség fedezete sem.

A kedvezőtlen folyamatok  2019. évben már erősen láthatóak voltak, már akkor is indítványoztam a szerződés felmondását, de akkor a testületben nem kaptam többségi támogatást, sőt a Petőfi Népe megyei újságban politikai cikket csináltak belőle,  

amely 2019. április 4 – én jelent meg a megyei sajtóban.

Az önkormányzat által kifizetett   38.480.000 Ft önrészből a lajosmizsei sportcsarnokra készült egy terv adaptáció ( tervdokumentáció),  aminek a megvalósíthatósága  napjainkra  lejárt. Ez idáig még egy kapavágás nem történt a sportcsarnok építési helyén (bár a sportpálya körüli nagy fákat kivágták, a ballagások helyszínét átszervezték az iskolaudvarra – a szerk.).

A 2019. évi zárszámadás megtárgyalásánál, 2020. július 9-ei testületi ülésen  ismételten indítványoztam, mint a pénzügyi bizottság elnöke, hogy bontsuk fel a szerződést, és számoljunk el a beruházóval, mivel a szerződés fenntartásának  évről évre  súlyos költségei vannak .

 

Vajon ki a felelős Lajosmizsén a sportcsarnok építés kudarcáért??

 

Sajnálom, hogy nekem lett igazam a csarnoképítési projekt kapcsán!!

 

 

Továbbra is az a véleményem, hogy a sportcsarnoknak  sürgősen meg kell épülnie Lajosmizsén, csak más pénzügyi konstrukcióban, és más szereplők közreműködésével.

 

Lajosmizse, 2020. július 14.

Sebők Márta

Lajosmizse Város Önkormányzatának

Pénzügyi   Bizottság Elnöke

 

Kategória: Friss, helyi, sport | A közvetlen link.