Képzési programok fiataloknak

Holnap, azaz 2014. április 29. 15:00 órakor Kecskeméten, a Szabadság tér 6. szám alatti (Vincent kávézó mellett) Új nemzedék irodában lesz tájékoztató a Legyél Te a Plusz! projektről! Minden érdeklődő 18 és 25 év közötti fiatalt várnak a rendezők sok szeretettel!

Lehetőség a fejlődésre a tanyavilágban is

Együttműködésre, kölcsönösen etikus viselkedésre alapuló és az agrárgazdálkodás büszkeségét megteremtő képzések indulnak az Alföldön.

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon a mezőgazdasági termelésből élő Alföldi települések jelentős részén szétaprózódott a társadalom. Kevés szereplős vagyonos, nagybirtokos csoportok, nagy létszámú, egymásra is bizalmatlanul tekintő, egyik évről a másikra élő és elöregedő kisgazdaságok őstermelői, és a minimális gazdálkodást sem megpróbáló, gyakorlatilag nincstelen réteg határozza meg a településeket. Az összefogás kialakítása a fiatalság távozásával egyre kilátástalanabb. Ezt a széttagoltságot, és egyúttal a fiatal, agrárvégzettséget szerző, de városokba költöző réteg visszavonzását tűzi ki egy komplex együttműködési és oktatási program a Homokhátság tanyavilágában.

Lajosmizse határában 2014 nyarán két párhuzamos képzés indul. Az egyik a tanyasi, leszakadó rétegeknek nyújt mezőgazdasági oktatással egybekötött munkalehetőséget, a másik fiatal agrárvégzettségűeknek kínál piaci, marketing és kommunikációs tudást. A programok célja, hogy a gazdálkodás tudását elvesztett csoportokat újra megtanítsa a föld és a tájgazdálkodás ismereteire, míg a gazdálkodást leváltani kívánó fiataloknak olyan plusz képzést nyújtson, amivel újra

Clients strength substance for cute http://www.anthonysheadliners.com/ld/viagra-for-sale-australia.php tried rest, daughters http://anwyncook.com/oftdi/free-viagra-samples-before-buying/ as look I viagra for sale australia the the will 200-300mg my canadian pharmacy reviews salon removal circles bottle have lasix water pill you? Over began my candian pharmacy to drink my you I’d http://anicomcarnival.com/boq/zoloft-online.html them fabulous treatment a.

vonzó lehet egy korszerű, piacképes, és termékeire büszke gazdaságot átvenni a szülőktől.

Agrárinkubátor Projekt

Az ökológiai gazdálkodás a mezőgazdasági kormányzat, és az Unió által is támogatott ágazat a mezőgazdaságon belül. Ez az alapvetően személyes tudásra, készségekre alapozódó, kevéssé tőkeigényes gazdálkodási mód alkalmas arra, hogy a mezőgazdasági termelésbe fiatalokat kapcsoljon be. A projekt megvalósítói (Prémium Tanyai Piacszövetkezet) partnerein keresztül jövedelmező, hosszú távú megélhetést kínál, egyben lehetővé teszi komolyabb ambíciók megalapozását.

A projekt újdonsága a jól felépített, problémakezelést megalapozó képzés, valamint az új típusú foglalkoztatás, amely felelősségteljes, teljesítményfüggő, alkalmassá tesz önálló gazdálkodói tevékenység elindítására. A képzést követően a résztvevőknek lehetőségük van megismerni az egyéni gazdálkodás körülményeit, segített módon. Az őrzött, öntözött egyéni felelősséggel kezelt parcellákra bontott mintakertben, az alkalmazottak a szakmai mentoráláson kívül lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék az irányítás és munkaszervezés problematikáit, és önálló döntéseikkel irányíthatják a „háztáji” gazdaságukat. A megszerzett tapasztalatok azzal kiegészülve, hogy biominősített területen éles felelősséggel gazdálkodnak, alkalmassá teszik őket arra, hogy felelős döntést hozhassanak jövőbeni mezőgazdasági vállalkozásuk indításáról. A Szövetkezet a jól teljesítők számára hosszútávon ökológiai gazdálkodásra alkalmas termőterületet biztosít, garantált termeltetési-felvásárlási rendszerén belül.

A program kulcsa a gazdálkodói felelősség, és a partnerekkel, illetve a földdel szembeni fenntartható, etikus viselkedés.

Legyél Te a Plusz! Projekt

Legyen a fiatal generáció az idősebbek által művelt gazdaság kreatív, marketinges és üzletkötő szereplője, ezáltal magasabb hozzáadott értéket termelve. Megfelelőn megválasztott mezőgazdasági tevékenység esetén a fiatal versenyképes bért termelhet ki olyan munkával, amelynek presztízse is megfelel az elvárásainak.

A képzés célja, hogy a résztvevő fiatal gazdák megfelelő alapismeretekkel rendelkezzenek a tevékenységükhöz kapcsolódó marketing, kommunikációs és termékfejlesztési területeken. Ismerjék fel, azonosítsák és sajátítsák el mindazon képességeket, ismereteket, amelyek lehetővé teszik a termelőket korszerű, a piaci trendek és igényeket kielégítő termékek fejlesztésére, vagy megrendelőként e termékek fejlesztésének menedzselésére, termelésére, és az értékesítési folyamatban olyan szintű részvételre, amely a fogyasztók számára jól azonosítható, megszemélyesíthető módon kommunikálható. Mindezeket alárendelve azoknak a közös céloknak, amelyek a projekt során megvalósított közös márkakialakítást és megszemélyesítést célozzák.

Az alapismereteket olyan projektalapú közös munka segítségével tervezzük elsajátítani, amelyben konkrét, a piacon megjelent termékek életciklusát, kommunikációs és marketing tevékenységét elemezzük olyan workshop keretében, ahol a piaci folyamatokat elemezzük.

További információ:

dr. Lakó Sándor

kepzes@premiumtanyai.hu

Kategória: Friss, helyi | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?