Környezetvédelmi felhívások

Felhívás önkéntes szemétgyűjtési akcióban való részvételre

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén nyolcadik alkalommal valósul meg és 2019. március 18 – 24. napjáig tart. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban nagytakarítanak a TeSzedd! önkéntesei. Az akciónapok fő célja: a környezet védelmét, lakóhelyünk tisztaságát szolgáló, tényleges cselekvésre mozgósítani és aktivizálni a lakosságot, megmutatva azt, hogy környezetünk érték, ha nem csúfítja, nem károsítja a szemét.

Lajosmizse város önkéntesei eddig minden alkalommal részt vettek az akciókban, több illegális lerakó került felszámolásra, mint például az alsólajosi erdőben, a ceglédi út és elkerülő út szakaszain, a ladánybenei út mellett, a Posta-tó környékén és több alkalommal a klábertelepi bekötőúton.

Az idei TeSzedd! országos akciónapon való részvételre hívom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét. Amennyiben

  • helyi cégek lelkes kis csapatai,
  • helyi civil szervezetek,
  • közintézményekben dolgozók,
  • hulladékkal szennyezett lakókörnyezetben élő helyi lakosok,
  • a természet állapotára érzékeny, azt szívükön viselő környezetvédő magánszemélyek

szívesen részt vennének az önkéntes szemétszedési programban, kérem jelentkezzenek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal földszinti 8-as Önkormányzati Irodájában, vagy a 76/556-148 –as telefonszámon Kasnyikné Földházi Tünde koordinátornál vagy a www.teszedd.hu oldalon regisztrálhatnak is.

Gyűjtés helyszínei (gyűjtőpontok) ahová csatlakozni lehet:

  1. Telepi út – Szív u. sarok 1056 hrsz.

időpont: 2019. március 18.

Telepi út – Dankó P. u., Szív utca takarítása

  1. Buckói út 0943 hrsz.

időpont: 2019. március 19. 8:00

Buckói úti iskolától a Ménteleki útig terjedő szakasz takarítása

  1. Lajosmizse, 0893/9 hrsz. Bene tanya 119. környéke, nyárfás takarítása

időpont : 2019. március 19. 11:00

 

  1. Gerébi Kúria bekötőút 0232/10 hrsz.

időpont: 2019. március 22. 9:00

Csorba dűlő és Csorba dűlőtől a Gerébi bekötő útig terjedő Ceglédi úti szakasz

  1. Vadászház, Alsólajos tanya 285.

időpont: 2019. március 23. 9:00

Alsólajosi erdők takarítása

 

Ezúton kérem minden környezetbarát lajosmizsei polgár segítő együttműködését, a lakókörnyezetük, az ingatlanuk előtti közterület folyamatos rendbetételére, hulladékmentesítésére.

 

Basky András sk.

polgármester

 

Szabadtéri növényi hulladékok égetésével kapcsolatos tájékoztató

Fokozott figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. Ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a megelőzés alapvető és helyi szabályaival, akkor az ilyen jellegű károk megelőzhetőek. A tűzgyújtási tilalomról és az erdőtűz megelőzésről sok hasznos információ a www.erdotuz.hu weboldalon található.

 

Lajosmizsén az avar és kerti hulladék ártalmatlanítására

vonatkozó szabályok a következők:

 

Avar és kerti hulladékot a város belterületén égetni tilos.

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

A város belterületén, ahol a komposztálás nem oldható meg, az avart és kerti hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltatónál beszerezhető lebomló gyűjtőzsákba kell elhelyezni, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve a zsák mellé kell kihelyezni a közterületet nem szennyező módon. A havonta történő házhoz menő zöldhulladék gyűjtési rendszerben alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiség kerül elszállításra. A gyűjtési alkalmak időpontjai megtalálhatóak a város honlapján.

 

A város külterületén a kerti hulladékot október 1-je és április 30-a között, az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint tűzvédelmi hatóság előzetes engedélyével, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szigorú betartásával lehet égetni.

 

Munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvétvasárnap, húsvéthétfő, május1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) illetve vasárnaponként a város teljes közigazgatási területén tilos az avar és kerti hulladék égetése.

 

A helyi szabályokat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelete szabályozza.

 

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható!

Mindazon túl, hogy az égetés tűzeseti kockázattal jár, szabályok tiltják és szankciókat von maga után, senki se feledkezzen meg arról, hogy komoly közegészségügyi problémákat is okoz! A hulladék égetése által a légtérbe kerülő mérgező anyagok súlyos megbetegedéseket okozhatnak.

Basky András sk.

Kategória: Friss, helyi | A közvetlen link.