Lajosmizse – monográfia

Ősszel megjelenik a mizsei monográfia

 

Korábbi lapszámainkban jeleztük már, hogy Kollár Csaba, a Mizsetáp Kft. tulajdonos-ügyvezetője, az utóbbi esztendőkben Lajosmizse átfogó, hatalmas kutatói munkán alapuló, reprezentatív helytörténeti monográfiájának megjelentetésén fáradozik más közösségépítő tevékenységei, és természetesen gazdasági vállalkozásainak irányítása mellett.

– Dr. Kürti László professzorral tíz éve találkoztam először, s beszélgetéseink során pár évvel később megtudtam, hogy a városi önkormányzat képviseletében a helyi iskola felkérte egy olyan helytörténeti tankönyv megírására, amely jól használható az alapfokú oktatásban, de az írásos szerződés ellenére az nem jelent meg, a szerzői kéziratot éveken át fiókban altatták azok, akiknek azt meg kellett volna jelentetni könyvként, hogy az az oktatást szolgálhassa. Ekkor úgy döntöttem, majd én kiadom – mondta el lapunknak Kollár Csaba három évvel ezelőtt. Lajosmizse főcímmel, jászok a kiskunság peremén alcímmel meg is jelent a könyv 2016-ban, s ezzel egyfajta mértéket is állítottak, hiszen eddig ilyen színvonalas helytörténeti oktatókönyvet még nem adtak ki. Közben már javában folyt a nagylélegzetű, hiányt pótló monográfia anyaggyűjtése és írása, amiről a professzorral még 2009-ben megállapodtak: Dr. Kürti László megírja, Kollár Csaba pedig kiadja.

Az egy évtizede tartó munka mára finisébe ért: a két kötetben, A/4-es méretben, 1.224 oldal terjedelemben megjelenő színes, exkluzív kiadvány már a győri Palatia Nyomdában van. Az első 500 példány szeptemberben érkezik Lajosmizsére. A kezdet kezdetén nem volt tudható, hogy egy ilyen színvonalú és terjedelmű monográfia létrehozásának és megjelentetésének az összköltsége több mint 39 millió forintot tesz ki. Ha ez nem társul semmiféle központi vagy helyi támogatással, akkor lehet számolgatni: hány példányban és mennyiért kellene eladni ahhoz, hogy a szerzőnek és a kiadónak nullára megtérüljön a befektetés, miközben az első 60-100 példány az eleve térítés nélkül átadandó – tisztelet, köteles és másféle adomány – kötetek. Kollár Csaba – az említett tankönyv megjelentetése után – tudta, hogy ez a kiadói vállalkozása sem lehet rentábilis. De nem is kapni, hanem adni akart, ő is és a szerző is. S hogy milyen kinccsel örvendeztetik meg a lajosmizseieket, az kisejlik az alábbi mértékadó szakvélemények részleteiből:

– Ez a monográfia a közösség számára óriási értéket képvisel, sőt messze túlmutat az elnevezésben rejlő ígéreten: hozzájárul egy tájegység, valamint az azt magában foglaló nemzetállam történetének megértéséhez is. Kürti László példamutató hozzáértéssel kapcsolja össze a történelmi, a néprajzi és szociokulturális antropológiai megközelítéseit, amely lehetővé teszi, hogy egy alföldi városnak a múltját a nemzetközi összehasonlító kutatás keretében is olvashatjuk. Korunkban, amikor a múltról alkotott képzetek egyre nagyobb hatást gyakorolnak a jelenkor társadalmára és formálják az emberek jövőről kialakított képét, a mindennapok történetének a megértetésében, a szerzőnek az írott források tanúbizonyságához való ragaszkodása különösen nagy jelentőséggel bír. A levéltári kutatáson kívül interjúkat is készített, hogy fényt vessen a 20. századi történésekre, a rendszerváltásra és a posztszocialista fejleményekre. A szerző mindkét kötetben hallatja saját, eredeti hangját: meggyőzően eleveníti meg a helység múltját, elkerülve az ideológiai koholmányokat, egyúttal rányomva munkásságának bélyegét Lajosmizse történelmére – és jövőjére –, úgyis mint annak aktív résztvevője. (Chris M. Hann szociálantropológus, igazgató, Max Planck Institute, Halle)

– Ha nagyon röviden, néhány szóval akarnám jellemezni a több mint ezer oldalas művet, azt írnám: Nem mindennapi hely nem mindennapi históriája. A tanyavilágból lassan született, időközben várossá cseperedhetett települések sorába tartozik. Méltán tekinthetünk rá úgy, mint a hajdani magyar tanyaközségek iskolapéldájára. Nem mindennapi a históriája, következésképp nem mindennapi feladat elé állítja historikusát. Szerencsére, Kürti László felismerte, hogy lakóhelye és kutatási terrénuma nem tartozik a szokványos magyar falvak és agrárvárosok táborába, ezért kutatómunkája különleges módszerek alkalmazását kívánja. A feldolgozás során ötvözte az új- és legújabb kori írott források történeti elemzését, a néprajzi interjúk és általában a szóbeli közlések felhasználását, valamint a kulturális antropológia szempontrendszerének érvényesítését. Különleges, nagy értékű mű, amely hasznára válik majd Lajosmizse népének és a magyar történeti tudományoknak egyaránt. (Bárth János történész és néprajzkutató, Kecskemét–Szeged)

– Lajosmizse történetének kétkötetes monográfiáját tarthatja kezében az olvasó. Egy alapos, mindenre kiterjedő helytörténeti munkát, amelynek minden fejezete érdekes olvasmány és nem csak a helyi közösség tagjai számára. Természetesen nekik nyújthat a legtöbbet, hiszen ismerni szűkebb hazánkat, a szülő- és lakóhelyünket jó dolog, gazdagít minket. Megmutatja, hogy mi minden történt közösségünkkel, milyen helyi értékeink vannak, kik cselekedtek példaértékűen a múltban Lajosmizséért. Köszönet Kürti professzor úrnak, hogy elvégezte a szükséges alapkutatásokat és maga is egy példaértékű munkát tett le az asztalra. Ilyen átfogó honismereti alapművet általában egy nagy szerzői gárda együttesen szokott létrehozni, változó minőségben. Jelen esetben azonban egységesen magas színvonalú tudományos és egyben ismeretterjesztő munkáról beszélhetünk, amely módszertani útmutatást is nyújt, illetve mintául szolgálhat, hogy hogyan kell és hogyan érdemes egy helytörténeti könyvet megírni. (Debreczeni-Droppán Béla történész, a Honismereti Szövetség elnöke, Budapest)

Koloh Elek

Kategória: Friss, helyi, jász, kultúra, kun, Promóciós cikk | A közvetlen link.