Városi környezetvédelmi felhívások

Felhívás HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS Igénybevételére

 

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltató tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy évente egy alkalommal (a kukás ürítéssel azonos napon) igénybe vehetik az un. házhoz menő lomtalanítást. A gyűjtőedényzet méretét meghaladó lim-lomok elszállításának igényét előzetesen be kell jelenteni a közszolgáltatónál a 76/800-164 vagy 06 30/278-8214-es telefonszámon, illetve az info@izsak-kom.hu e-mail címen. Az előre leegyeztetett napon a kukás autó felkeresi a háztartást és 2 m3 mennyiségig díjmentesen elszállítja a lom hulladékot. A szolgáltatást igénybe veheti minden háztartás, aki a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötött és nincs hulladékkezelési díjtartozása.

Éljünk a házhoz menő lomtalanítás lehetőségével és akadályozzuk meg az illegális hulladék-elhelyezéseket!

Felhívás az Európai Hulladékcsökkentési Hétben való részvételre

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy minden év november utolsó hetében megrendezésre kerülő kezdeményezés. Ennek keretében lelkes önkéntesek saját akcióötleteiket megvalósítva hívják fel a figyelmet a hulladék keletkezés megelőzésének a keletkezett mennyiség csökkentésének, a termékek újrahasználatának, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára.

A különböző akcióötletek megvalósítását a programban részt vevő országok mindegyikében egy, a hulladékok megelőzését segítő szervezet koordinálja, mint Szervező. Magyarországon az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) látja el ezt a feladatot.

A kezdeményezéshez, ami idén immár hatodik éve valósul meg, tavaly már több mint 12 ezren csatlakoztak. A résztvevők, miközben szerepet vállalnak bolygónk fenntarthatóságának megőrzésében, építik az őket körülvevő közösséget és a        pénztárcájukat is kímélik.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hétnek minden évben van egy központi témája, idén ez a keletkezett étel és élelmiszer hulladék mennyiségének csökkentése. Ehhez kapcsolódó akcióötletekkel is lehet csatlakozni, de bármilyen kreatív, a keletkező hulladék mennyiségét csökkentő ötlet magvalósítható.

A keletkező ételhulladék mennyiségének csökkentésében kiemelkedő szerepe lehet minden olyan szervezetnek, cégnek és intézménynek, amely bármilyen módon szorosabban kapcsolatba kerül ezzel a hulladéktípussal, legyen szó étteremről, rendezvényszervező cégről, szálláshelyről vagy egyéb kapcsolódó szervezetről. Mindezek mellett a háztartások is figyelmet fordíthatnak a keletkező étel-és élelmiszerhulladékok megfelelő hasznosítására.

Arra kérem a témában érdekelt, felelős gondolkodású, javaslatokkal és ötletekkel előálló lelkes környezettudatos állampolgárokat, hogy csatlakozzanak az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdeményezéshez.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hétről minden szükséges információ megtalálható a www.hulladekcsokkentesihet.hu oldalon, ahol a saját akciókkal is lehet regisztrálni 2014. november 15-ig. Az OHÜ munkatársai az akció lebonyolítása során minden résztvevővel személyesen tartják a kapcsolatot és segítenek bármilyen kérdésben.

A környezetünkre való odafigyelés ma már természetes elvárásnak számít, ezen túlmenően kötelességünk is, hiszen – a saját és a jövő generációinak érdekében is – felelősek vagyunk természetes környezetünkért, annak megóvásáért és az erőforrásainak tudatos kihasználásáért.

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”                                                                                                            /Szent-Györgyi Albert/

 

 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata a város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító

telepének bővítésére elnyert KEOP pályázathoz vállalta, hogy 2013. február 21-ig elkészíti a helyi Fenntarthatósági Tervét.

 

A program elkészült, tartalma kiterjed a helyi környezetügy valamennyire területére, széles spektrumban vizsgálja Lajosmizse jelen állapotát és jövőbeni lehetőségeit. A Local Agenda 21 program elkészítésében a lakosság is közreműködött. Lajosmizse környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi helyzetének felméréséhez kérdőívek szolgáltak alapul, mely kitöltött kérdőívek kiértékelésének eredményei rávilágítanak a lakosság által megfogalmazott megoldandó feladatok körére és a lakosság Lajosmizséről kialakult véleményére.

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2013. (II.20.) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyta Lajosmizse Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját (LA 21), – mely letölthető a www.lajosmizse.hu honlapról Városunk/Városfejlesztés menüpontban.

 

A programban foglaltak sikeres megvalósítása az érintett helyi társadalmi és gazdasági szereplők részvételével lehetséges. A programban leírtakra vonatkozóan, a tervek megvalósítása érdekében, illetve azok módosítása esetén a lakosság, az intézmények, a civil szféra, – és a gazdálkodó szervezetek véleménye, javaslata fontos szerepet tölt be.

 

Kérem, hogy minél többen ismerjék meg ezt a szakmai anyagot, olvassák át és javaslataikkal, építő jellegű észrevételeikkel segítsék a fenntarthatósági terv felülvizsgálatának előkészületeit. Aki e témakörben nagyobb érdeklődést mutat, szakmailag elhívatott és szívesen részt venne a program felülvizsgálatát előkészítő monitoring csoportban, az jelentkezzen a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti 3-as irodájánál Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referensnél.

 

 

Segítő együttműködésüket köszönöm!

 

 

Lajosmizse, 2014. október 22.

Tisztelettel:

Basky András sk.

polgármester

 

Kategória: Friss, helyi, sajtóközlemény | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?